Årsmøte i BKM Grenland

Onsdag 16.juni ble det avholdt årsmøte i BKM Grenland. Saker på agendaen var blant annet
revidert budsjett for inneværende år, oppdatering av prosessregler i vedtektene og orientering om årsrapporten for 2020.

Les mer