St. Hansfeiring på Risøya

Endelig var det åpning for at ungdommen kunne samles til et utendørs arrangement på Risøya. Over et år er gått siden pandemien kom til Norge, og ungdommen har kunnet være samlet fysisk.

Les mer